Home

Home

Từ góc bàn nhỏ này một giấc mơ của một chàng trai người miền Tây đã hình thành, giấc mơ đi khắp thế gian không hẹn ngày về với chiếc xe 97cc còi cọc của mình…


Kế hoạch dự định kéo dài trong 700 ngày đi qua 35 quốc gia, bao gồm:

Vietnam – Cambodia – Thailand – Nepal

India – Pakistan – Iran – Azerbaijan – Georgia – Turkey

Greece – Italy – Vatican – Slovenia – Austria – Czech – Poland

Germany – Holland – Belgium – France

Kenya – Tanzania – Mozambique – Madagascar

Argentina – Paraguay – Bolivia – Peru – Chile

Australia – Timor Leste – Indonesia – Malaysia – Thailand – Laos – Vietnam

Hành trình quá dài và sẽ có nhiều biến cố nên không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ đi được tới đâu. Nhưng cứ đi thôi là đã mãn nguyện rồi …